Gnomus

Jsme originální uskupení a volně interpretujeme středověké světské písně a tance z celé Evropy hlavně z Francie, Španělska, Skandinávie a Balkánu.

Nesnažíme se o věrnou reprodukci dobové hudby, pohybujeme se na hranici tzv. World Music, do svých vlastních aranžmá vnášíme moderní a improvizační prvky.

Vystupujeme v dobových kostýmech a hrajeme na repliky dobových nástrojů - středověké dudy, šalmaje, cistra, davul, clarinetino….

Písně zpíváme v originálních jazykových verzích.

Vystoupení je vhodné na městké i vesnické slavnosti, historické i nehistorické, větší či menší, nazvučené či nenazvučené akce.